Cestovné doklady obsahujú všetky potrebné informácie o vašej ceste, t.j. hotelový voucher, ako sa ubytovať, atď. Zahŕňame aj tiesňové číslo na Futbalové zájazdy online, na ktoré môžete zavolať 24 hodín denne v prípade akýchkoľvek naliehavých problémov.