Vaša cesta na štadión závisí od hotela a štadióna. V emaily s cestovnými dokladmi vám posielame opis najrýchlejšej trasy z hotela na štadión. Väčšina štadiónov nie je v centre mesta, čo znamená, že nie sú v pešej vzdialenosti od hotelov. Vzhľadom na veľkú návštevnosť a davy na futbalových zápasoch vám vždy odporúčame cestovať verejnou dopravou.