V našom rezervačnom systéme ponúkami rôzne hotely. Hotel si môžete vybrať podľa polohy alebo recenzii v prvom kroku rezervácie. Ktorýkoľvek hotel si vyberiete, môžete si byť istí pohodlnou cestou z hotela na futbalový štadión. Snažíme sa ponúkať hotely, ktoré sú strategicky umiestnené na verejných dopravných trasách na štadión.

Vo väčšine miest sú štadióny mimo centra mesta. Väčšina štadiónov sa nachádza v oblastiach mimo centra mesta, ktoré nie sú príliš vhodné na ubytovanie, ako napríklad San Siro v Miláne (AC Miláno). Najobľúbenejšie hotely sa zvyčajne nachádzajú v iných častiach mesta ako v tých, v ktorých sa nachádzajú štadióny.

Preto sú v našej ponuke centrálne umiestnené hotely a futbalový štadión i centrum mesta sú ľahko dostupné.