Ak sa zmení časový harmonogram zápasov – kvôli okolnostiam, ktoré sú mimo našej kontroly – je možné, že zápas nebude možné zapracovať do Vášho itineráru. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradou a preto Vám ponúkame Garanciu Harmonogramu Zápasov. V prípade, že časový harmonogram zápasu sa zmení budeme Vás kontaktovať a ponúkneme Vám možnosť zmeny termínu odletu/príletu. Taktiež Vám vysvetlíme za čo zaplatí naša spoločnosť a či budete musieť zaplatiť za extra noc na hotely.

Ak ste si rezervovali zájazd aj s letenkami, zmeníme Vám Váš dátum príletu alebo odletu – nie oba dátumi – aby ste sa mohli zúčastniť zápasu. Ak zmena termínu zájazdu bude znamenať predĺženie ubytovania na hotely, náklady pokrýva sám klient pretože pobyt sa predlžuje.