Čas príletu a úvodný čas zápasu sú nastavené tak, že máte dostatok času dostať sa na štadión. Uistite sa prosím, že máte dostatok času na cestu z letiska na štadión alebo do hotela.