Nie. Skupinové zľavy nie sú možné pretože naš ponuky už majú najlepšie možné ceny