Harmonogram zápasu sa líši pre každú krajinu. Čas zápasu udaný pri rezervácii je iba orientačný. V priebehu sezóny môžu zápasy meniť čas alebo dokonca aj deň konania. Stáva sa to kvôli živým televíznym vysielaniam alebo kvôli rôznemu vývoju na európskych šampionátoch. Napríklad v Španielsku je čas začiatku zápasu oznámený len 3 týždne vopred. V iných krajinách sú to zvyčajne 2-4 týždne.