Nie, právo na odstúpenie od nákupu online nie je platné pre cestovanie. Rovnako nie je možné ukončiť Zmluvu o poskytovaní našich služieb bez oprávneného dôvodu. Pri rezervácii futbalového zájazdu sú k Vášmu menu priradené rôzne cestovné komponenty a preto ich nemožno zrušiť. Prečítajte si prosím naše Zmluvné podmienky, v ktorých vysvetľujeme pravidlá, ktoré sa vzťahujú na naše futbalové balíčky.