Hotel sa zvyčajne nenachádza v blízkosti štadióna. Väčšina štadiónov sa nachádza v oblastiach mimo centra mesta, ktoré nie sú príliš vhodné na ubytovanie. Vo väčšine prípadov sa hotel nachádza v štvrtiach, ktoré sú bližšie k – alebo v centre mesta. To vám umožní vychutnať si mesto i zápas.