Niekedy je dopyt po určitom čase odletu väčší ako ponuka. Letecké spoločnosti preto primerane zdvíhajú svoje ceny. Naše futbalové balíčky sú vždy založené na najlacnejších letoch. Ak preferujete iný čas odletu, musíme požiadať o dodatočný poplatok.