Je možné si vybrať či chcete alebo nechcete raňajky v prvom kroku rezervácie.